Inżynieria ruchu drogowego   Budowa i modernizacja dróg i ulic

 
Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe i posiadane uprawnienia projektowe pozwalają nam świadczyć usługi w bardzo szerokiej gamie. 
Wszelkie prace projektowe opieramy o podstawowe opracowania planistyczne, uwzględniamy też sugestie samorządów lokalnych i zainteresowanych społeczności.

Inżynieria ruchu drogowego 
- od gromadzenia danych, poprzez ich analizę, tworzenie projektów organizacji ruchu i ich zatwierdzanie - do realizacji 
 
 
 •  Ekspertyzy ruchowe 
 •  Pomiary prędkości
 •  Pomiary widoczności 
 •  Pomiary natężenia ruchu i analiza wyników
 •  Badania i analizy wypadkowości 
 •  Pomiary parkowania 

 •  
 •  Porady prawne z dziedziny inżynierii ruchu 
 •  Ocena zasadności zastosowanych rozwiązań 
 •  Opiniowanie projektów pod względem bezpieczeństwa ruchu 
 •  Pomoc w rozpatrywaniu warunków bezpieczeństwa ruchu 
 •  Opinie techniczne 

 •  
Wszelkie prace projektowe opieramy o podstawowe opracowania planistyczne, uwzględniamy też sugestie samorządów lokalnych i zainteresowanych społeczności.
 •  Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego
 •  Systemy informacji drogowskazowej 
 •  Sygnalizacja świetlna 
 •  Strefy ograniczonej dostępności 
 •  Strefy ruchu uspokojonego

 •  
Projekt organizacji ruchu - AutoCad
NASZE PROJEKTY CECHUJE KOMPLEKSOWOŚĆ, RZETELNOŚĆ I CENOWY UMIAR

 


Budowa i modernizacja dróg i ulic
- od ustalenia stanu istniejącego (geologia, geodezja, nośność ...) do projektów technicznych budowy i modernizacji dróg wraz z opracowaniami kosztorysowymi, ich uzgadniania i uzyskiwania zezwolenia na budowę.
 Inżynieria ruchu drogowego   Budowa i modernizacja dróg i ulic


 
 
 •  Prace geodezyjne
 •  Badania hydrogeologiczne podłoża 
 •  Pomiary równości i ugięć nawierzchni
 •  Badania laboratoryjne nawierzchni

 •  
 •  Drogi i ulice
 •  Małe ronda
 •  Stacje paliw
 •  Ścieżki rowerowe
 •  Obiekty mostowe

 •  
tak wygląda skrzyżowanie w Żywcu po modernizacji
 

 

powrót na stronę główną
| O firmie | Oferta | Prace zrealizowane | Referencje | Publikacje | Prezentacja |
| Podręcznik "Z Agatką na drodze" | Kontakt |Stronka Asi | Strona Oli |