*Z Agatką na drodze* Bronisław Szafarczyk WYDAWANIE I DYSTRYBUCJA
PODRĘCZNIKA ZASAD RUCHU DROGOWEGO
"Z Agatką na drodze"
Edukacja Komunikacyjna 
Uczniów Szkół Podstawowych.

 

W środowisku drogowców i inżynierów ruchu, a także wśród osób bezpośrednio zajmujących się bezpieczeństwem na drodze, od dawna już panuje przekonanie, iż jedną z przyczyn wysokiej wypadkowości w naszym kraju jest brak prawidłowo i systematycznie prowadzonego wychowania komunikacyjnego. Prawa i zasady rządzące ruchem, informacje o pozytywnych i negatywnych skutkach motoryzacji, o sposobie i technice korzystania z urządzeń komunikacyjnych, o normach współżycia na drogach - powinny stanowić przedmiot nauczania.

Z myślą więc o dzieciach i pedagogach napisałem książeczkę p. t. "Z Agatką na drodze", która po raz pierwszy wydana została w 1991 roku. Od tego czasu - w ślad za zmieniającymi się przepisami ruchu drogowego i potrzebami szkolnymi - kilkakrotnie zmieniła ona swoje oblicze. Ostatnie wydanie (z roku 2002) prezentuję na tej stronie. Wydanie to zaktualizowano w myśl najnowszego prawa o ruchu drogowym, które weszło w życie w dniu 01 stycznia 2002 r.
Treść książeczki ułożona została w sposób pozwalający zdobywać kolejne stopnie "drogowego wtajemniczenia". Występująca w książce Agatka jest dziewczynką malowaną na piktogramach umieszczanych na przejściach uczęszczanych przez dzieci, a w książeczce jest starszą koleżanką przekazującą dzieciom wiedzę potrzebną do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.
Wszelkie ważniejsze przepisy podane zostały pod hasłem "ZAPAMIĘTAJ !" a na marginesach przywołano artykuły i paragrafy prawa o ruchu drogowym omawiane w tekście. Zabieg ten pozwala osobom prowadzącym zajęcia pogłębiać i poszerzać wiedzę z zakresu ruchu drogowego. 
Książka podzielona została na działy:
  • Uczymy się prawidłowo i bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym
  • Zdobywamy kartę rowerową
  • Bezpieczne i kulturalne uczestniczenie w ruchu drogowym
  • Znaki i sygnały drogowe
Książka zyskała wiele pozytywnych opinii na terenie całego kraju. Na przestrzeni kilku lat zdobyła mocną pozycję na rynku podręczników i jest zalecana do użytku szkolnego zarówno przez władze oświatowe, jak i przez policję. W kolejnych wydaniach uwzględniane są wszelkie bieżące zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym. 
Jak twierdzą niektórzy instruktorzy nauki jazdy, może ona służyć także uczestnikom kursów prawa jazdy - poszerzając ich wiedzę niezbędną do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu.

 
"Książka ta jest zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauki zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie szkoły podstawowej. Numer w zestawie 380/93".

"Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zaleca wykorzystanie wydawnictwa do nauczania zasad i przepisów ruchu drogowego w szkołach podstawowych."

 
Dystrybucja książki prowadzona jest poprzez kilkadziesiąt hurtowni 
z terenu całego kraju.

 
powrót na stronę główną
| O firmie | Oferta | Prace zrealizowane | Referencje | Publikacje | Prezentacja |
| Podręcznik "Z Agatką na drodze" | Kontakt |Stronka Asi | Strona Oli |